رد کردن پیوندها

پیشران نوآوری و کارآفرینی دایان

شریک مسیر موفقیت

درباره دایان

سرمایه گذاری مطمئن برای کسب و کار شما

شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه «دایان» که یکی از شرکای راهبردی شرکت «توسعه کارآفرینی بهمن» است، با دیدگاهی پیشرو و تیمی متخصص، به ایجاد تحول در مسیر پیشرفت حوزه حمل و نقل پیشرفته و ارتقاء پایداری حوزه انرژی از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین می‌پردازد. این شرکت به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه، متعهد به ارتقاء توسعه فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش نقش اقتصادی خواهد بود. رسالت ما حمایت از کارآفرینان و استارتاپ‌ها، تسهیل فرآیند تحقیقات بازار، مدل­سازی مالی و ایجاد شرایط مناسب برای جذب‌سرمایه در پروژه‌های نوآورانه است.

مخاطبین دایان چه کسانی هستند ؟

شرکت‌های کوچک و متوسط

استارتاپ‌ ها

سرمایه‌گذاران فرشته

سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری

چرا دایان ؟

درآستانه تاسیس
صندوق جسورانه بورسی

اطلاعات بیشتر

منتورینگ پردرگیر
در مسیر رشد کسب‌وکارها

اطلاعات بیشتر

زنجیره ارزش
(از پیش شتابدهی تا پسا سرمایه‌گذاری)

اطلاعات بیشتر

تخصصی بودن
(حوزه حمل و نقل پیشرفته و انرژی)

اطلاعات بیشتر

همکاران استراتژیک دایان

مخاطبین دایان